Sisteminis analitinis požiūris į ekonomikos ir verslo dinamiką, socialinių politinių procesų aktualijas žurnalo „Ekonomika ir visuomenė Business and Exhibitions“ koncepcijos dominantė. Žurnalas leidžiamas jau aštuoniolikti metai (pirmas numeris pasirodė 1997-aisiais), ir yra šalyje vienas ilgiausiai einančių dvikalbių ekonominių leidinių su savo patikimu skaitytoju – verslininku, diplomatu, valstybės ar savivaldybės pareigūnu, mokslininku, studentu. Atitinkami žmonės sudaro ir žurnalo bendradarbių būrį šalies valstybinių struktūrų vadovai ir žymūs specialistai, verslo ir jų organizacijų atstovai, žurnalistai, menininkai, mokslininkai. Būtent tokių autorių dėka „Ekonomika ir visuomenė Business and Exhibitions“ pateikia skaitytojams tikslią informaciją bei analizę apie krašto investicinę aplinką, ūkinę, socialinę ir mokslo raidą bei problemas, supažindina su atskirų ekonominių šakų ir sektorių, perspektyvių kompanijų potencialu, pristato svarbiausius projektus ir verslo parodas, apžvelgia finansų, darbo, kapitalo rinkas, skaitytojas supažindinamas ir su meno rinka, jos parodomis.

Žurnalas platinamas stambiausių respublikos platinimo tarnybų pagalba (“Lietuvos spauda”, “Impres Teva”, “Litpresa”) ir prekybos centruose. Per ilgus gyvavimo metus leidinys turi įgijęs skaitlingų dalykinių sąsajų su pasauliniais parodų centrais, todėl tai nulemia, jog žurnalas šiuo atžvilgiu itin efektyviai pasitarnauja investuotojams ir marketingo vadovams; leidinys aplanko visas užsienio ambasadas, verslininkų, finansų ir politines organizacijas Lietuvoje ir užsienyje, žurnalas pasiekia visas svarbiausias šalies valstybines ir vyriausybines struktūras, jį prenumeruoja įmonės Lietuvoje ir užsienio kapitalo kompanijos, skaitytojai su jo turiniu gali susipažinti ir internete www.businessandexhibitions.com. Leidinys taip pat pasiekia visus svarbiausius šalies verslo centrus, aukštos klasės viešbučius, taip pat jį galima rasti pagrindiniuose šalies oro uostuose.